Etiketin üzerindeki (QR) kare kodda bulunan ID numarasını girin.